Makeruniverset

Om MakerUniverset.dk

Sitet MakerUniverset.dk er henvendt til undervisere i folkeskolen, med interesse for Makerspace. På siden finder du didaktisk inspiration til, hvordan arbejdet med makerspace kan tænkes meningsfuldt ind i faglige kontekster. Derudover er der introduktion til de digitale værktøjer og teknologier, som ofte anvendes i makerspace med særlig fokus på de tre store teknologier lasercutter, 3D printere og folieskærere.

Ved interesse for teknologiforståelse henvises til sitet Tek-lærer.dk. Ved interesse for robotter og programmering henvises til Robotnørderiet.dk og MicrobitAbsalon.dk. Kurser og workshopforløb i sitets indholdsområder kan rekvireres gennem CFU Absalon.Find menuen via ikonet i øverste venstre hjørne for at komme til undersiderne.

Hvad er et makerspace?

Et makerspace kan ses som et hydrid læringslaboratorium, hvor der kan arbejdes med innovation, design og produktion i et innovativt og eksperimenterende undervisningsmiljø gennem samarbejde og deltagernes egne idéer. At arbejde med makerspace handler derfor ikke så meget om teknologier og digitale værktøjer, som det handler om mindset. I makerspacet arbejdes med en problemorienteret tilgang med at designe løsninger på problemer, som kan have udgangspunkt i dagligdagen. Eleverne anvender forskellige digitale teknologier, og skaber prototyper på løsninger af disse problemstillinger.

I makerspace kan arbejdes dels med digitale teknologier som lasercutter og 3D print, men det er også et værksted hvor det analoge håndværk møder den nye teknologi. Så derfor kan der også findes loddekolber, limpistoler og søjleboremaskiner i makerspacet.

Hvorfor makerspace i folkeskolen?

Folkeskolens opgave er at forberede eleverne til at leve et meningsfuldt liv i et demokratisk samfund samt af kunne deltage i videreudviklingen af det demokratiske samfund. Derfor er det nødvendigt, at eleverne tilegner sig kompetencer og færdigheder, som gør dette muligt. Med tanke at teknologi i dag er en uundgåelig og uløselig del at vores hverdag, så skal arbejdet med digitale teknologier og design af projekter med disse være en del af folkeskolen og den måde man arbejder på.

Samfundet omkring os er i stadig forandring og udvikling. Derfor er en af de vigtige kompetencer, børn og unge skal have med sig fra skolen evnen til at kunne håndtere den konstante foruandring og udvikling. En af de måder vi som skole kan støtte børnene, er ved at støtte dem i at udvikle tillid til deres egne evner; deres evner til og udvikle idéer, at være skabende, at dele og kunne reflektere.

Ved at give børn og unge muligheden for at arbejde på projekter med en legende, undersøgende og eksperimenterende tilgang, så opnår de tillid til egne evner og får en fornemmelse af, at de kan være med til at ændre og udvikle samfundet. Den tænkning understøtter arbejdet i makerspace. Makerspacet som det digitale værksted, hvor eleverne kan arbejde kreativt skabende og eksperimenterende med digitale teknologier.