Læringsspiralen af mitchel Resnick


Læringsspiralen af mitchel Resnick

Tilgangen i makerspace ser man blandt andet afspejlet i Mitchel Resnicks fire P'er: Project, Peers, Passion og Play. Det er de fire læringsredskaber for kreativ læring.


I Resicks spiraliske model udspringer opgaven ikke af et problem der skal løses, men mere en åben tilgang "imagine"; altså forestil dig noget, som du kan drømme om. Den apellerer altså direkte til fantasien, legen og forestillingsevnen. På den måde adskiller den sig fra mange innovationmodeller og designmodeller.

Projekter

Elever lærer bedst, når de aktivt arbejder med meningsfulde projekter - genererer nye ideer, designer prototyper og raffinerer iterativt.

Peers

Læring blomstrer som en social aktivitet, hvor man deler ideer, samarbejder om projekter og bygger videre på hinandens arbejde.

Lidenskab

Når elever arbejder på projekter, de kan lide, arbejder de længere og hårdere, og er mere vedholdende over for udfordringer og lærer mere i processen.

Leg

Læring indebærer legende eksperimentering - at prøve nye ting, tinkere med materialer, teste grænser, tage risici, gentage igen og igen.

Læs mere i Mitchel Resknicks bog: Kreativ Tænkning.

Fire videoer omkring de fire p'er

I forbindelse med Mitchel Resnicks udgivelse af hans bog Life Long Kindergarden har han produceret 4 videoerne der forklarer og uddyber hans tanker og ideer omkring de fire P'er.

Se dem her